W przygotowaniu książka autorstwa Piotra Rachwała pt. Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z XVI-XIX wieku. Więcej na ten temat w zakładce Publikacje.

 

W zakładce  Źródła dostępne skany z parafii: Matczyn, Żyrzyn. Skany ksiąg z pozostałych parafii pojawią się pod koniec roku.


W ramach prowadzonych badań uczestnicy projektu wzięli udział w konferencjach:

 


Portal w rozbudowie. Zapraszamy do śledzenia postępów w realizacji projektu.