Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka autorstwa Piotra Rachwała pt. Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582-1900. Kup tutaj. Zobacz fragment . Książka zdobyła I Nagrodę im. Stefana K. Kuczyńskiego, przyznawanej za polskie książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii (edycja 2020). Publikacja otrzymała także  nominację do Nagrody im. Prof. T. Kotarbińskiego za najlepszą książkę humanistyczną 2020 r. oraz nominację do Nagrody im. Franciszka Bujaka na najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej. .


W ramach prowadzonych badań uczestnicy projektu wzięli udział w konferencjach: