Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka autorstwa Piotra Rachwała pt. Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582-1900. Kup tutaj. Zobacz fragment.


W ramach prowadzonych badań uczestnicy projektu wzięli udział w konferencjach: