W przygotowaniu książka autorstwa Piotra Rachwała pt. Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z XVI-XIX wieku. Więcej na ten temat w zakładce Publikacje.


W ramach prowadzonych badań uczestnicy projektu wzięli udział w konferencjach:

 


Portal w rozbudowie. Zapraszamy do śledzenia postępów w realizacji projektu.