Właścicielem i dysponentem ksiąg metrykalnych są poszczególne parafie. Udostępnienie treści prezentowanych na portalu ma charakter niekomercyjny i służy celom naukowym. W przypadku wykorzystania zgromadzonych materiałów w swoich pracach, proszę pamiętać o wskazaniu źródła. Projekt Ludność historycznego powiatu lubelskiego w latach 1594 – 1900 w świetle rejestracji metrykalnej realizowany był w latach 2013-2018 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Moduł 1.1, ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.