30.10.2022 Rozpoczęto prace będące kontynuacją badań prowadzonych w latach 2012-2018  (pn. Ludność historycznego powiatu lubelskiego w latach 1594-1900 w świetle rejestracji metrykalnej). Więcej zobacz w zakładce O projekcie


02.01.2022. W zakładce DANE umieszczona została baza danych zawierająca liczby ruchu naturalnego ludności z poszczególnych parafii.

 

01.01.2022. Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka autorstwa dr. hab. Piotra Rachwała pt. Księgi metrykalne i stanu cywilnego (do 1900 roku)w archiwach parafialnych Lubelszczyzny, Lublin 2021, ss. 324.
Publikacja jest efektem kwerend w archiwach parafialnych Lubelszczyzny prowadzonych w latach 2013-2018. Zawiera wykaz (wraz z opisem), przechowywanych w archiwach ksiąg metrykalnych i stanu cywilnego.

 

30.03.2019. Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka autorstwa Piotra Rachwała pt. Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582-1900 [Pobierz plik pdf]. Książka zdobyła I Nagrodę im. Stefana K. Kuczyńskiego, przyznawanej za polskie książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii (edycja 2020). Publikacja otrzymała także  nominację do Nagrody im. Prof. T. Kotarbińskiego za najlepszą książkę humanistyczną 2020 r. oraz nominację do Nagrody im. Franciszka Bujaka na najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej. .


W ramach prowadzonych badań uczestnicy projektu wzięli udział w konferencjach: