Aktualnie realizowany projekt - Księgi metrykalne Lubelszczyzny z przełomu XVIII i XIX w. - inwentaryzacja, udostępnienie i opracownie - finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH/DN/SN/496564/2021/10), stanowi kontynuację zrealizowanego grantu badawczego NPRH - "Ludność historycznego powiatu lubelskiego w latach 1594-1900 w świetle rejestracji metrykalnej" (11H 12 0505 81) [czytaj więcej]

     Badania koncentrują się na realizacji kilku głównych celów. Po pierwsze przeprowadzenie uzupełniającej inwentaryzacji i skatalogowanie ksiąg metrykalnych z Lubelszczyzny, a następnie sporządzenie kopii cyfrowych oraz udostępnienie ich w Internecie. Digitalizacji poddane zostaną wszystkie metryki prowadzone od 1797 r. według tzw. formularza austriackiego (pierwszy etap objął księgi metrykalne powstałe przed 1797 rokiem). Wprowadzone wówczas zasady rejestracji obowiązywały do 1810 r., jednak część parafii wykorzystywały wspomniany formularz aż do lat 60. XIX. Księgi tego typu przechowywane są wyłącznie w archiwach parafialnych. Akcja digitalizacji zostanie przeprowadzona w następujących archiwach  parafialnych: Abramowice, Baranów, Bełżyce, Biskupice, Bochotnica, Bychawa, Bychawka, Bystrzyca, Chodel, Czemierniki, Czerniejów, Częstoborowice, Dys, Fajsławice, Firlej, Garbów, Gołąb, Kamionka, Karczmiska, Kazimierz Dolny, Kiełczewice, Kijany, Klementowice, Kluczkowice, Konopnica, Końskowola, Krasienin, Krężnica Jara, Krzczonów Kurów, Lubartów, Lublin pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jan Ewangelisty, Lublin pw. św. Mikołaja, Łańcuchów, Łęczna, Markuszów, Matczyn, Mełgiew, Michów, Niedrzwica Kościelna, Opole Lubelskie, Ostrów Lubelski, Parczew, Piaski, Piotrawin, Puchaczów, Ratoszyn, Rudno, Serniki, Targowisko, Wąwolnica, Wilkołaz, Wilków, Włostowice, Wojciechów, Wysokie, Żyrzyn.

     Kolejny etap przewiduje budowę bazy danych, której zawartość będzie odpowiadać elementom treści ksiąg metrykalnych. Ze względu na szeroki zakres pozyskanych informacji, dane będą mogły zostać spożytkowane przez badaczy różnych specjalności. Szczególnie obiecująco rysują się perspektywy w zakresie badań demograficzno-historycznych, onomastycznych, biograficznych (na kartach ksiąg metrykalnych z okresu objętego badaniami znajdziemy te, odnoszące się do wielu znanych postaci i ich rodzin, m. in.: Wincentego Pola, Henryka Wieniawskiego, ks. Franciszka Ksawerego Mikołaja Zabłockiego). Utworzona baza danych będzie stanowiła także pierwszorzędne źródło wiedzy dla genealogów, co ważne, nie tylko zawodowo zajmujących się przeszłością, ale również osób rekonstruujących losy swojej rodziny i kultywujących pamięć o swoich przodkach. Drukiem wydana zostanie seria katalogów osób urodzonych, zaślubionych i zmarłych. Publikacje, mające charakter ekstraktów ze źródeł, będą zawierały szczegółowe informacje umożliwiające dokładną identyfikację poszczególnych osób. Serię wydawniczą uzupełnią dodatkowo aneksy słownikowe. Do druku przygotowany zostanie także informator statystyczny opisujący zjawiska związane z ruchem naturalnym i strukturą ludności części Galicji Zachodniej.

     Równolegle z ww. badaniami realizowany jest projekt naukowy - Rodzina w Źrodłach (Wejdź) - stanowiący komplemantarną część podejmowanych działań, zawierający m. in. repozytorium cyfrowe staropolskich ksiąg metrykalnych dawnego powiatu urzędowskiego.