dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – kierownik projektu; kontakt - piotrach@kul.lublin.pl